Fóra SI

Chceme vytvářet místa, kde se lidé potkávají, inspirují a snaží se lépe porozumět světu kolem i sami sobě.

Posláním skautského hnutí je umožnit všestranný rozvoj člověka. Ve Skautském institutu se k tomu snažíme přispět tím, že vytváříme příležitosti k setkání, vzdělávání a vzájemné inspiraci.

Fóra SI existují tam, kde je tým lidí odhodlaný zabývat se zajímavým tématem a připravovat akce nejen pro sebe, ale i pro ostatní, které téma zajímá.

 

V současnosti fungují tato fóra:

Skautský institut na Staromáku

Na Staromáku to rozjíždíme od ledna 2015. Otvíráme každý den a měsíčně pořádáme okolo třiceti akcí pro veřejnost. Za necelé dva roky činnosti nás navštívily desetitisíce lidí!

Skautský institut v Olomouci (SI v Olomouci) | facebook

První regionální institut se činí od ledna 2016. Tématem je “Vztah jedince k občanské společnosti”. Pořádá aspoň jednu akci za měsíc.

Skautský institut v Brně (SU v Brně) | facebook

Dal se dohromady v březnu 2016 a od té doby se zabývá tématem “Nejistota”. Ve školním roce 2016/2017 již má cíl pořádat akce každý týden!

Skautský institut v Plzni (SI v Plzni) | facebook

Začíná fungovat na podzim 2016. Téma plzeňských nadšenců je “Krajina: Příroda, lidé a jejich činnost”.


 

Jak se zapojit?

Pokud Skautský institut ve vašem městě už funguje, ozvi se týmu, určitě uvítá pomoc.

Pokud bys měl chuť rozjet nová regionální SI v místě, kde ještě neexistuje, tak je třeba:

A pak už se nám neváhejte ozvat na info@skautskyinstitut.cz!